Pracownika trzeba przywrócić na takie samo stanowisko

Pracownika trzeba przywrócić na takie samo stanowisko

5135728486_7da41bb793_bJeśli sąd na podstawie wydanego wyroku przywróci pracownika do pracy, to pracodawca musi mu zapewnić takie samo stanowisko, jakie ten pracownik zajmował przed niesłusznym wydaleniem z pracy. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony na podstawie niesłusznych przesłanek albo gdy pracodawca naruszał przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę.

Sąd na wniosek pracownika może przywrócić go do pracy na poprzednich warunkach. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to pracownik nie musi podpisywać nowej umowy o pracę, ponieważ wyrok sądu oznacza, że poprzedni stosunek pracy zostaje odtworzony mocą sądowego orzeczenia, ale tylko pod warunkiem, że pracownik zgłosi swoją gotowość do ponownego podjęcia pracy nie później niż siedem dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu.

To stanowisko potwierdzające przywrócenie pracownika do pracy i restytucja rozwiązanego stosunku pracy zostało określone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1976 roku (V PZP 12/75). Materialne przywrócenie stosunku pracy następuje dopiero w dniu, w którym przywrócony pracownik zgłosi gotowość do podjęcia pracy, co potwierdza art. 48 par. 1 kodeksu pracy.

Nie ma za to znaczenia wcześniejsze wydanie pracownikowi świadectwa pracy, ponieważ w momencie uprawomocnienia się wyroku sądu o przywróceniu do pracy zniknęła podstawa do wydania owego świadectwa. Takie stanowisko znalazło odzwierciedlenie również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 roku (I PK 490/02). Według tego orzeczenia, przywrócenie do pracy musi nastąpić na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy.

Pracodawca nie musi więc jeszcze raz określać w umowie o pracę stanowiska, warunków wynagrodzenia i pozostałych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Innymi słowy, jeśli pracownik zgłosi się do sądu z wnioskiem o przywrócenie do pracy, to musi po powrocie zająć takie samo stanowisko, a jego praca musi obejmować identyczny zakres obowiązków co poprzednio. Tak samo jest w kwestii wynagrodzenia, które nie może być niższe. Pracodawca ma także obowiązek ponownego zgłoszenia przywróconego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies. Zamknij

 Nike NFL Jerseys China